Gedetailleerde club informatie 2017

Algemeen De Dutch Lighttown HD Club is ontstaan uit het vroegere Dutch Lighttown Chapter, dat als onderdeel van de HOG (Harley Owners Group), gesponsord werd door de voormalige HD-dealer VMS. Na het verdwijnen van VMS is de naam gewijzigd in Dutch Lighttown HD Club en werd aansluiting gezocht en gevonden bij Motoplaza, die dan als sponsor optreedt van onze club. Vanaf april 2003 heeft onze club bij Motoplaza haar thuishonk tot 2013 dan verhuizen we met de Wall mee naar Leende en vinden onderdak bij US Style B.V.

Vanaf 21 April 2017 is er spijtig genoeg een breuk ontstaan met US Style B.V. en is de club gesplitst. We hebben de locatie t.b.v. vergaderingen verplaatst naar de bedrijfskantine van de firma Tegema op het Science Park Eindhoven.

Doel De Dutch Lighttown HD Club stelt zich ten doel:
Het organiseren en bevorderen van verantwoorde activiteiten voor Harley-Davidsonrijders, het aanmoedigen van deelname aan HD motoractiviteiten en het bevorderen van een vriendschappelijke band tussen haar leden.
De vereniging tracht het doel ondermeer te bereiken door:
 • Het organiseren van toertochten en evenementen
 • Het handhaven van de familie georiënteerde filosofie.
Bovengenoemde doelstelling is vastgelegd in de statuten van onze vereniging.

Rechtsvorm De Dutch Lighttown HD Club is een vereniging, opgericht bij notariële acte van 26 september 1995 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
De statuten kunnen uitsluitend gewijzigd worden bij besluit van de algemene ledenvergadering.

Bestuur Het bestuur bestaat uit 5 leden. Binnen het bestuur zijn de taken als volgt verdeeld:

 • voorzitter
 • vicevoorzitter/activiteiten & safety
 • secretaris
 • penningmeester
 • public relations
Naast haar bestuurlijke taken verzorgt het bestuur o.a. een jaarverslag, een jaarrekening, de ledenadministratie en zit het de maandelijkse ledenvergadering voor.
Op de Club info pagina zie je de huidige invulling van het bestuur.

Commissie De activiteiten binnen de Dutch Lighttown HD Club worden geregeld in 'n commissie.
Momenteel is er binnen de club een activiteiten commissie actief.

Touring aangelegenheden Het touringseizoen loopt van april tot oktober. De touring commissie organiseert de ride-outs of laat deze organiseren door een van de leden. Tijdens het seizoen wordt elke eerste zondag van de maand een ride-out georganiseerd. Voor elke ride-out wordt ruim tevoren de organisator aangesteld en wordt bepaald hoe laat en van welk punt vertrokken wordt.
De ride-outs zijn uitsluitend toegankelijk voor leden of genodigde Harley-Davidsonrijders.

Bezoek Evenementen Naast de ride-outs wordt een aantal ritten georganiseerd en evenementen bezocht waarvan er verschillende vast zijn ingepland zoals b.v.:
 • Lichtjesroute eind september
 • Harley dag in Valkenswaard (Koningsdag)
 • Ride out met het Limburg chapter
 • Ride out met het Rotterdam chapter
 • Ride out met het Independence chapter
Verder worden er, in onderlinge afstemming, tussentijds spontaan ritten georganiseerd. Deze ritten staan ook open voor introducés of niet HD-rijders. Tijdens de ritten houden we ons aan de Road-Rules en rijden we volgens het follow-up system.

Activiteiten De activiteitencommissie houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten rond het motorrijden.
Tijdens het seizoen is dit in combinatie met ride-outs en buiten het seizoen met voorlichting rond het motorrijden, zoals kleding, veiligheid, hulpverlening, techniek, verzekeringen, reizen enz.
Daarnaast worden activiteiten georganiseerd met als doel de onderlinge band te versterken.
Ideeën van de leden maar ook zeker ondersteuning zijn van harte welkom.

Web site Public relations houdt zich bezig met het opzetten en het onderhouden van een web-site voor de club
Met deze web-site wordt beoogd dat men op gemakkelijke wijze kennis kan maken met de club en op de hoogte kan blijven van haar aktiviteiten.
De inhoud van de web-site voorziet in informatie over o.a. de doelstellingen van de club, de functies, taken en taakverdeling binnen de club, de tour- en evenementenkalender, actueel nieuws, reacties van leden, verslagen van ride-outs / ritten / motorweekends e.d.

Goede doelen Elk jaar wordt een andere stichting, club of vereniging door de leden zelf naar voren gebracht.
Het bestuur maakt een selectie en de leden kiezen het goede doel voor het lopende jaar.

Road Rules De gedragsregels voor het rijden in formatie zijn vastgelegd in zgn. Road Rules. Deze road rules dienen strikt te worden gevolgd.
Deelnemers aan ritten blijven verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen van deelname.
Men dient zich te allen tijde aan de verkeersregels te houden.
Je vindt de Road Rules bij de Downloads.

Verantwoordelijkheid
Aansprakelijkheid
Deelname aan clubactiviteiten gebeurt op eigen risico. De organisatie/het bestuur kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade, in welke vorm dan ook. Ṿ̣r elke ride-out worden de deelnemers op hun eigen verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid gewezen

Leden Lid van de Dutch Lighttown HD Club kunnen worden/zijn:
 • Zij die in het bezit van een HD motorfiets zijn en hun contributie van de club hebben voldaan.
Contributie De contributie bedraagt € 35,00 per jaar.
Nieuwe leden betalen eenmalige administratiekosten van € 10,00

Wil je lid worden? Kijk bij de Downloads voor het inschrijfformulier.

Club meeting Elke maand, op de 3e vrijdag is er een clubmeeting in de bedrijfskantine bij de firma Tegema op het Science Park Eindhoven. Verzamelen vanaf 20.00 uur.

De meeting is een combinatie van een vergadering, waarin clubaangelegenheden worden besproken, en daarna is er een gezellig samenzijn. De vergadering duurt maximaal een uur en wordt in principe gehouden tussen 20.30 uur en 21.30 uur. De bijeenkomst eindigt meestal rond 22.30 uur.

De onderwerpen die besproken zijn worden vastgelegd in een verslag. Dit verslag wordt bij voorkeur via e-mail toegestuurd aan de leden. Leden die niet over een E-mailadres beschikken, ontvangen het verslag met de post. Alle leden kunnen onderwerpen laten opnemen op de agenda.
In de zomerperiode krijgt de Touring en het bezoeken van evenementen veel aandacht, terwijl de wintermaanden worden gebruikt voor informatie-uitwisseling, met het voorbereiden van het nieuwe seizoen en voor het houden van thema-avonden.

Sponsor activiteit Jaarlijks wordt door onze vereniging ook een actie gedaan voor het goede doel. Het bepalen van het doel en de bijdrage vindt plaats tijdens de ledenvergaderingen.

Tot slot De informatie op deze pagina pretendeert niet volledig te zijn, maar geeft een inzicht in de clubactiviteiten.
Mocht u nog vragen hebben of nadere toelichting wensen, neem dan kontakt op via e-mail :